Systemy nawadniania

Projektujemy i realizujemy projekty związane z systemami nawadniania

Systemy nawadniania

Z racji tego, że światowe zasoby wody kurczą się w zastraszającym tempie, a woda jest coraz droższa, koniecznym staje się zastosowanie na własnej posesji wydajnego i ekonomicznego systemu nawadniającego ogród, sad, szklarnię czy uprawy rolne, który dostarczy roślinom niezbędnej ilości życiodajnej wody, a nam obniży koszty związane z podlewaniem roślin.

Nawadnianie gleby wodą pochodzącą z wodociągu generuje bowiem wysokie koszty ponoszone w czasie prowadzonych upraw. Standardowy system podlewania ogrodu i trawnika to wydatek nawet 250 zł miesięcznie.

Koszty rosną, gdy do posesji doprowadzona jest kanalizacja. Czasami można uzyskać od zakładu wodociągów zgodę na zainstalowanie dodatkowego wodomierza, wykazującego zużycie wody wykorzystywanej tylko do podlewania, bez konieczności ponoszenia kosztów oddawania ścieków do kanalizacji, gdyż przy podlewaniu roślin taka sytuacja nie występuje.

Dla właścicieli większych działek dobrym rozwiązaniem jest własne ujęcie wody w postaci studni, z której pobierana woda będzie przeznaczona do podlewania ogrodu.

Innym rozwiązaniem jest instalacja na własnej posesji nowoczesnego i wydajnego systemu nawadniającego. Warto przy tym sięgnąć po pomoc firmy świadczącej usługi projektowania systemów nawadniania, bo dzięki swemu doświadczeniu stworzy dla nas indywidualny projekt systemu nawadniającego i wykona wszelkie prace związane z zamontowaniem urządzeń nawadniających na naszej działce.

Odpowiednio działający system nawadniania gleby zapewni roślinom właściwą ilość wody dostarczanej w odpowiednim czasie. 

Stosując prawidłowo zaprojektowane systemy nawadniania można zaoszczędzić nawet do 40% wydatków poniesionych na wodę wykorzystywaną do podlewania ogrodu.

Systemy nawadniające mogą do gleby dostarczać nie tylko wodę, ale także nawozy w postaci roztworu.

Woda do roślin dostarczana może być w postaci kropel, strug, rozprysku lub mgły, co zapewnia odpowiednie nawilżenie gleby i doprowadzenie wody bezpośrednio do systemów korzeniowych roślin.

Systemy nawadniania mogą być stosowane w ogrodach prywatnych, na terenach komercyjnych, w miastach, na polach rolniczych i w szklarniach.

Projekt instalacji nawadniającej

Projekt instalacji nawadniającej zawierać powinien plan ogrodu wraz z wymiarami terenu przeznaczonego do nawadniania. Instalacja nawadniająca musi być dostosowana do wielkości i wymagań trawnika. Na planie należy zaznaczyć rozmieszczenie zraszaczy, studzienek przyłączeniowych i przebieg rur zasilających.

Prace nad systemem nawadniania ogrodu można zlecić wyspecjalizowanej firmie, mamy wtedy gwarancję, że wszystkie elementy systemu i urządzenia będą działały wydajnie i prawidłowo.

Niewielki system nawadniający może pobierać wodę z domowej instalacji wodociągowej. Przy większym zapotrzebowaniu na wodę konieczna będzie jednak pompa, gwarantująca odpowiednie ciśnienie wody i wydajność pracy całego systemu.

Większą instalację nawadniającą możemy podzielić na kilka sekcji zawierających po 3-5 zraszaczy, co sprawi, że będzie możliwe niezależne uruchamianie poszczególnych obszarów przeznaczonych do nawadniania w różnym czasie. Dzięki temu wydajność zamontowanej pompy może być mniejsza, a podlewanie może odbywać się o różnych porach dnia.

Pobierając wodę ze studni, pompę dobieramy, biorąc pod uwagę głębokość studni i to, na jakim poziomie znajduje się lustro wody. Gdy jest ono poniżej 7 m, montujemy pompę głębinową, a przy mniejszej głębokości możemy zastosować ogrodową pompę nawierzchniową.

W systemie nawadniania ciśnienie na dyszach zraszaczy powinno wynosić przynajmniej 2 bary.

Czasami instalacja nawadniająca pobiera wodę z tej samej studni, z której korzystamy w gospodarstwie domowym. Pompę do nawadniania ogrodu warto wtedy podłączyć tak, aby obie instalacje funkcjonowały niezależnie.

Najlepszym rozwiązaniem jest zawsze zasięgnięcie porady specjalistów w kwestii zaprojektowania i wykonania instalacji nawadniającej.

Rury doprowadzające wodę do zraszaczy muszą być poprowadzone w terenie zgodnie z planem instalacji nawadniającej.

Każda grupa roślin w ogrodzie wymaga innego nawadniania i niezależnie od tego, czy są to klomby, skalniaki czy trawnik, wszystkie rośliny powinny otrzymywać właściwą dla nich ilość wody.

Najprostszym sposobem regulacji ilości wody dostarczanej do ogrodu jest ręczne sterowanie instalacją nawadniającą. Można też instalację uruchamiać automatycznie za pomocą zegara sterującego i elektrozaworów. Tak uruchamiany może być cały układ lub poszczególne sekcje zraszaczy. Ten sposób nie jest jednak idealnym rozwiązaniem, gdyż nie uwzględnia aktualnej wilgotności gleby i mających miejsce wcześniejszych opadów. Dlatego też producenci oferują w pełni zautomatyzowane systemy nawadniania, gdzie w instalację wbudowany jest sterownik z czujnikiem wilgotności gleby oraz opadów.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na prawidłową regulację kątów nawadniania zraszaczy, co pozwoli na skierowanie strumienia wody na konkretną powierzchnię.

Elementy filtracyjne w zraszaczach i w układzie zasilania systemu nawadniającego oraz w poszczególnych sekcjach zraszaczy wymagają regularnego czyszczenia. Przed okresem zimowym całą instalację nawadniającą należy opróżnić z wody, a zawory pozostawić otwarte.

Projekt i wykonanie instalacji nawadniającej można zlecić wyspecjalizowanej firmie, która zajmie się opracowaniem i montażem wydajnego, oszczędnego i ekologicznego systemu nawadniania terenu.

Nowoczesne systemy nawadniania dokorzeniowego precyzyjnie i ekonomicznie nawilżają grunt, dzięki czemu rośliny otrzymują dokładnie taką ilość wody, jakiej potrzebują.

Tradycyjne systemy nawadniania ogrodów dodatkowo wzbogacone o linie kroplujące,  dostarczające wodę właśnie bezpośrednio do korzeni, stanowią idealne rozwiązanie problemu podlewania wymagających wody roślin.

 

Kontakt

    Copyright © 2020 Baobab , Wszelkie prawa zastrzeżone.

    Projekt i reaizacja: bs4u.pl