Zieleń publiczna i osiedlowa

Dążenie do upiększania i ochrony zieleni w miastach nawiązuje do naturalnej potrzeby kontaktu człowieka z przyrodą. Uważamy, że zieleń miejska w postaci parków, zieleńców, skwerów oraz miejscowych nasadzeń roślinnych stanowi o urodzie miasta. Wysoka jakość przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni publicznej sprzyja nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich i przebywaniu w niej dlatego jesteśmy aktywnie zaangażowani w jej kształtowanie.

Od lat bierzemy udział w dużych projektach inwestycyjnych i niewielkich nasadzeniach w pasie drogowym, tworzeniu skwerów, łąk kwietnych, ochrony zieleni przed parkującymi samochodami. Również dzięki projektom z budżetu partycypacyjnego i zaangażowaniu mieszkańców nasze miasta stale zyskują nowe przestrzenie zielone.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie zakładania i dbania o zieleń przyuliczną i osiedlową, które obejmują kolejne etapy:

 • Przygotowanie terenu (prace ziemne, korytowanie, uzupełnianie niedoborów mas ziemnych, wywóz nadmiaru ziemi, gruzu, niwelacja i oczyszczanie terenu)
 • Wymiana i dobór odpowiedniego podłoża
 • Rewitalizacja mis przyulicznych, donic, instalacja elementów budowlanych typu krawężniki, murki i ściany oporowe, ogrodzenia, remont nawierzchni)
 • Zagospodarowanie terenu szatą roślinną (sadzenie drzew, bylin i krzewów nasadzenia jednorocznych roślin rabatowych)
 • Instalacja systemów nawadniania, drenażu i oświetlenia, worków do kropelkowego nawadniania roślin, montaż elementów stabilizujących (paliki)
 • Ściółkowanie roślin (włóknina antychwastowa, kora, żwir, kruszywo granitowe, bazaltowe lub inne)
 • Pielęgnacja nasadzeń (odchwaszczanie, systematyczne podlewanie, nawożenie, cięcie roślin w celu poprawy ich kondycji i krzewienia, formowanie koron drzew, poprawianie mis, poprawa mocowania wiązań, wymianę uszkodzonych palików i wiązań, uzupełnianie kory, ochrona chemiczna (wykonywania oprysków w razie stwierdzenia obecności patogenów), wymiana zniszczonych i obumarłych roślin)

Nasze wybrane realizacje w zakresie zakładania i pielęgnacji zieleni publicznej:

Realizacja projektu do budżetu partycypacyjnego pn. „Jeszcze więcej tlenu! Nasadzenia drzew i krzewów na Odolanach” – z wybranych gatunków posadziliśmy m.in. klon zwyczajny, różnego rodzaju lipy, dęby, jesiony, grusze drobnoowocowe czy jabłonie. Przy ulicach, w parkach i na skwerach, posadziliśmy kilkuletnie drzewa, o obwodzie 16-18 cm.

Wykonanie nasadzeń roślin w ilościach: 10 sztuk drzew, 1 km krzewów żywopłotowych oraz 500 sztuk krzewów na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (zadanie „Więcej zieleni na Pradze”) realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018 na zdegradowanych trawnikach znajdujących się na obszarach zieleni ogólnodostępnej Dzielnicy Praga-Północ.

Posadzenie około 400 drzew w dzielnicach Bielany i Żoliborz w ramach programu „Milion drzew dla Warszawy” wraz z pielęgnacją. Celem  zainicjowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa projektu jest zmiana oblicza największych  stołecznych arterii.

Wykonanie nasadzeń zieleni w Grodzisku Mazowieckim: na terenach przyulicznych (ul. T. Bairda, ul. M. Kopernika, ul. Boutucia) połączone z rewitalizacją skweru na ul.Kopernika i Okulickiego oraz nasadzenia 35 szt. Thuj occidentalis wzdłuż budynku na ul. Sadowej 12 wraz z 12 miesięczną pielęgnacją roślin. Projekt obejmował również Montaż obiektów małej architektury (ławek, koszy, stojak na rowery oraz kule betonowe) oraz założenie trawnika

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych z systemem automatycznego nawadniania wraz z ich pielęgnacją w okresie gwarancji w Płocku (w lokalizacji Ujęcie wody surowej I st. nad Wisłą ul. Parowa 10 oraz Al. Nowaka). Nasadzenia kompensacyjne są istotnym elementem zrównoważonego funkcjonowania zieleni miejskiej. Rozwój miasta jest pożądany, jednak powoduje niekorzystne aspekty jakimi są wycinki drzew. Aby zrekompensować przyrodzie straty zgodnie z ustawą o ochronie przyrody sadzi się nowe drzewa za te które zostały wycięte.

Wykonanie rewitalizacji zieleni przyulicznej ulic ul. Sienkiewicza i ul. Zgoda w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego. Dla stworzenia jak najbardziej optymalnych warunków do wzrostu drzew, krzewów oraz bylin misy uliczne w ramach rewitalizacji zostały powiększone, zainstalowano systemy napowietrzająco-nawadniające oraz wypełniono je odpowiednim substratem. Posadzono drzewa oraz byliny (dorodne miłorzęby, liliowce, kocimiętki i krwawnik).

Kontakt

  Copyright © 2020 Baobab , Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Projekt i reaizacja: bs4u.pl