List referencyjny

Szanowni Państwo,

    Firma Baobab Marek Brandys posiada wieloletnie doświadczenie (od 1999r) w pracach związanych z zakładaniem i pielęgnacją zieleni, wykonaniem i konserwacją instalacji nawodnieniowych, zagospodarowaniem terenów zieleni, budowie i modernizacji placów zabaw.

Wykonaliśmy ponad 150 instalacji systemów nawadniania terenów zieleni oraz kilkadziesiąt aranżacji terenów zielonych.

Poniżej przedstawiamy wykaz naszych głównych realizacji z ostatnich 3 lat :

 1. Wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego na 2017 r. pn. „Zielona Oś Ursynowa – stwórzmy nowy park !”
 2. Wykonanie rewitalizacji istniejących mis drzew w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego nr 2215 i nr 2104 z podziałem zamówienia na 2 części
 3. Zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień w Płocku
 4. Zagospodarowaniu Placu Zgody, Placu Słonecznego i Zieleńca przy Al. Tysiąclecia 5 w Mieście Piastowie
 5. Realizacja projektu do budżetu partycypacyjnego pn. „Jeszcze więcej tlenu! Nasadzenia drzew i krzewów na Odolanach”
 6. Zagospodarowanie parku przy ul. Ordona/Chlewińskiej w Grodzisku Mazowieckim
 7. Zagospodarowaniu terenu Parku nad rzeką Mrowną w Grodzisku Mazowieckim
 8. Wykonanie nasadzeń roślin na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zadanie pn.: „Więcej zieleni na Pradze” realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018
 9. Remont oraz modernizacja instalacji automatycznego podlewania na dachu i w ogrodzie dolnym wraz z dokumentacją projektową i powykonawczą w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 i ul. Dobrej 68/70
 10. Wykonanie rewitalizacji zieleni przyulicznej ulic: ul. Sienkiewicza i ul. Zgoda w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego
 11. Zagospodarowanie terenu skweru przy ul. M. Kopernika / Okulickiego w Grodzisku Mazowieckim
 12. Wykonanie nasadzeń zieleni w Grodzisku Mazowieckim: na terenach przyulicznych -ul. T. Bairda, ul. M. Kopernika, ul. Boutucia oraz nasadzenia 35 szt. Thuj occ. wzdłuż budynku na ul Sadowej 12
 13. „Zaprojektuj i wybuduj” plac zabaw realizowany w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego p.n. „Zaczarowany Las”
 14. Budowa pomostów drewnianych „E”, „G” i „J” na terenie Stawów Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego”
 15. Zagospodarowanie fragmentów działek zlokalizowanych w pasach drogowych: przy pl. Niemena, dz. ewid. nr 23/5 z obrębu 7-03-02, przy ul. K. Jędrusik, dz. ewid. nr 23/7 z obrębu 7-03-02 i przy ul. Dygata, dz. ewid. nr 23/8 z obrębu 7-03-02 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego
 16. Zagospodarowanie fragmentu działki ewid. nr 15/2 z obrębu 7-04-16 pomiędzy ul. Tylżycką 7 i 11 a parkingiem osiedlowym, w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego
 17. Przebudowa zespołu placów zabaw z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16 w Warszawie
 18. Zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” przy ul. Rębkowskiej 
 19. Wykonanie systemu nawadniania Stadionu Miejskiego w Tczewie
 20. Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych z systemem automatycznego nawadniania wraz z ich pielęgnacja w okresie gwarancji w Płocku w lokalizacji Ujęcie wody surowej I st. nad Wisłą ul. Parowa 10 oraz Al. Nowaka
 21. Remont placu zabaw przy Przedszkolu nr 352 przy ul. Teligi 3 w Warszawie – Etap I
 22. Modernizacja placów zabaw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
 23. Interwencyjne sprzątanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa
 24. Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skalbmierskiej w Warszawie
 25. Budowa placu zabaw wraz z remontem skweru przy ul. Walewskiej w Warszawie
 26. Kompleksowe utrzymanie terenu IPN położonego przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie
 27. Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95
 28. „Częściowa realizacja projektu budowlanego dotyczącego zagospodarowania podwórka na potrzeby realizacji modelowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego: adaptacja dla potrzeb mieszkańców podwórka na terenie osady fabrycznej w Żyrardowie (teren pomiędzy budynkami przy ul. Waryńskiego 25 i ul Strażackiej 3 – dz. nr ew. 2568/3, 2569/1”

Z poważaniem

Marek Brandys

Kontakt

  Copyright © 2020 Baobab , Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Projekt i reaizacja: bs4u.pl