Hydraulika i kanalizacja, izolacje termiczne, hydroizolacje

Wilgotne ściany budynku, podmywanie fundamentów lub zalewanie piwnic zdarzają się często, gdy nieruchomość posadowiona jest na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych albo na gliniastej lub iłowej glebie.

W takim wypadku należy rozważyć wykonanie wokół budynku drenażu opaskowego, na który składa się system umieszczonych w ziemi rur drenażowych. Ich zadaniem jest zgromadzenie i odprowadzenie nadmiaru wody z gruntu.

Jest to dość często stosowany sposób ochrony domu przed wilgocią.

Drenaż stosuje się, gdy warstwa hydroizolacyjna ułożona na ścianach fundamentowych lub piwnicznych nie chroni w wystarczającym stopniu budynku przed zawilgoceniem spowodowanym gromadzącymi się wokół niego wodami gruntowymi.

System drenażu opaskowego odbiera wodę z gruntu i kieruje ją do kanalizacji burzowej lub studzienek chłonnych (rewizyjnych i zbiorczych). Studzienki te mają postać głębokiego dołu wypełnionego żwirem, sięgającego aż do warstwy gruntu przepuszczalnego.

Innym sposobem ochrony posesji przed nadmiarem wody jest rozprowadzanie i rozsączanie wody po odpowiednio dużej działce. W takim przypadku od najniższego punktu rury drenarskiej prowadzi się kolejną rurę na odległość około 20-30 metrów i kieruje do miejsca, gdzie może nastąpić rozsączanie wody w gruncie o odpowiedniej przepuszczalności.

Wodę możemy też skierować do głębokiej na 2-3 metry studni, z której będzie pobierana i wykorzystywana do podlewania roślin.

Innym sposobem usunięcia nadmiaru wody z posesji jest odprowadzenie jej do zbiornika wodnego lub rowu melioracyjnego. Jest to rozwiązanie najprostsze, jednak stosowane tylko tam, gdzie na działce znajduje się własny zbiornik wodny lub jest w pobliżu rów melioracyjny.

Przy tworzeniu projektu drenażu opaskowego należy wziąć pod uwagę średnicę rur drenażowych i spadki, z jakimi te rury mają być ułożone, głębokość ich ułożenia w ziemi i sposób odprowadzenia wody. Należy też dobrać wysokość i średnicę studzienek rewizyjnych i zbiorczych. Projekt i wykonanie drenażu wokół budynku najlepiej jest zlecić wyspecjalizowanej firmie, która zajmie się każdym indywidualnym przypadkiem w sposób fachowy.

Drenaż stosuje się nie tylko na etapie budowy nowych budynków, ale także umieszcza się go wokół budynków już istniejących.

W tym drugim przypadku nie odsłania się wszystkich ścian budynku naraz, bo mogłoby to zaszkodzić konstrukcji domu. Należy też pamiętać o osuszeniu i, w razie potrzeby, odgrzybieniu murów. Należy też naprawić hydroizolację pionową i poziomą. Ostatni etap prac to właśnie układanie rur drenażowych.

Gdy projektuje się budynek na zboczu wzgórza warto od razu zaprojektować i wykonać drenaż, gdyż woda spływająca ze zbocza będzie gromadzić się wzdłuż fundamentów budynku, co może spowodować rozmiękanie gruntu i uszkodzenie konstrukcji, bądź nawet osunięcie domu.

Oprócz drenażu opaskowego można zastosować też odwodnienie liniowe terenu. Wykonuje się je za pomocą specjalnych korytek i rusztów umieszczanych na równi z gruntem, które odprowadzają spływającą wodę poza odwadniany teren, na przykład do sieci kanalizacji deszczowej lub pobliskiego zbiornika wodnego czy rowu melioracyjnego.

Drenaż powinno się wykonać tam, gdzie teren ma słabą przepuszczalność lub gdzie duża nawierzchnia została utwardzona na przykład kostką brukową. Drenaż umieszcza się też przy wjeździe na posesję oraz przy wjeździe do garażu.

Drenaż liniowy wykonuje się, gdy teren ma odpowiedni spadek w kierunku ciągu odwadniającego, aby woda mogła swobodnie spływać.

Projekt odwodnienia liniowego powinien być przygotowany indywidualnie z uwzględnieniem warunków panujących w terenie. Dobrze jest, aby wykonała go firma specjalizująca się w tym zakresie i później wykonała prawidłowo działający system odwadniający.

Jeśli budynek stoi w zabudowie szeregowej odwodnienie fundamentów można wykonać metodą drenażu wewnętrznego. Rury montuje się wtedy wzdłuż ścian piwnicy lub na jej podłodze. Studzienka zbiorcza umiejscowiona zostanie po zewnętrznej lub wewnętrznej stronie fundamentów.

Czasami można wykonać tylko drenaż francuski, czyli wykorzystać zasypkę żwirową szczelnie zawiniętą w geowłókninę. Trzeba jednak zastosować wyłącznie mineralne kruszywo o jednorodnej frakcji, nie mniejszej niż 8 mm i nie można zamiast geowłókniny nietkanej użyć innych tkanin. Drenaż francuski może być ułożony ze spadkiem, podobnie jak drenaż tradycyjny, ale nie jest to konieczne, jeśli odbiornik wody znajduje się niżej. Nie musimy też wykonywać studzienek kontrolnych.

Projekt i wykonanie drenażu warto zlecić wyspecjalizowanej firmie. Dobrze też zdobyć pisemną opinię geotechnika, który określi rodzaj terenu, przyczyny zawilgocenia budynku, poziom wód gruntowych i współczynnik filtracji.

W sytuacji, gdy woda wywiera napór hydrostatyczny na fundamenty, należy je zabezpieczyć izolacją wodochronną typu ciężkiego, gdyż drenaż w tej sytuacji nie pomoże. Aby właściwie dobrać rodzaj zabezpieczenia budynku przed wilgocią należy zwrócić się o pomoc do specjalisty w dziedzinie odwodnień, który najlepiej doradzi, która metoda będzie w danym przypadku najskuteczniejsza.

Poprawne wykonanie hydroizolacji najlepiej jest zlecić firmie specjalizującej się w wykonywaniu drenażu i hydroizolacji budynków.

Hydroizolacje wykonywane są po to, aby zabezpieczyć budynek przed wnikaniem wody gruntowej lub opadowej do jego wnętrza.

Hydroizolację podziemnej części budynku powinno się wykonać już podczas budowy nowego domu, ewentualnie podczas przebudowy starego, bez względu na poziom wód gruntowych.

Wilgoć w budynku jest bowiem nie tylko szkodliwa dla zdrowia osób tam zamieszkujących, ale przyczynia się także do utraty termoizolacyjności, odpadania tynków, powstawania toksycznych pleśni i grzybów, a także obniżenia wytrzymałości całej konstrukcji.

W budynkach stosuje się dwa podstawowe rodzaje hydroizolacji:

-hydroizolację poziomą, której zadaniem jest ochrona murów podziemnych przed wilgocią. Wykonuje się ją za pomocą specjalnej folii lub papy, które układa się na wierzchu ław i ścian fundamentowych na wysokości około 20-30 cm nad poziomem gruntu.

-hydroizolację pionową, zabezpieczającą ściany fundamentowe od zewnątrz przed niekorzystnym działaniem wód gruntowych i opadowych. 

Profesjonalnie wykonana hydroizolacja fundamentów budynku lub tarasu pozwoli na ochronę innych elementów konstrukcyjnych budynku i zabezpieczy przed przeciekaniem wody do wnętrza budynku i problemami z tym związanymi.

Kontakt

    Copyright © 2020 Baobab , Wszelkie prawa zastrzeżone.

    Projekt i reaizacja: bs4u.pl